KonfirmáciaKonfirmačná výučba:
– prebieha v piatok o 17:00 hod.
nabozenske-napisy
3.11.2017 – Exkurzia katechuménov v ev. kostole v Štítniku

11.6.2017 – Jubilejná konfirmácia – ročníky 1957 a 1967

V Evanjelickej cirkvi znamená konfirmácia slávnostné prijatie mladých pokrstených ľudí medzi dospelých členov cirkvi. V nedeľu 11. júna 2017 sa v ev. kostole v Rakovnici stretli konfirmandi ročníkov 1957 a 1967 z Rožňavského Bystrého a Rakovnice, aby si pripomenuli 50 a 60 rokov od svojej konfirmácie.

Od roku 2014 sa na podnet zborovej dozorkyne Marty Lajčákovej, každoročne v našom cirkevnom zbore takto stretávame s jubilujúcimi konfirmandmi, aby sme si spoločne s nimi pripomenuli výročie zlatej a diamantovej konfirmácie. Už tradične sa tieto stretnutia nesú v slávnostnom duchu a to nielen pre samotných jubilantov, ale aj pre prítomných príbuzných a ostatných členov zboru.

V nedeľu, v rámci služieb Božích v Rakovnici, zazneli mená 16-tich prítomných jubilantov, ale aj tých, ktorí sa slávnosti nedožili, či sa jej nemohli zúčastniť z vážnych zdravotných alebo osobných dôvodov. Niektorí sa do domáceho cirkevného zboru vrátili po rokoch, keďže ich životné cesty zaviedli do rôznych kútov našej krajiny. Spoločenstvo pri stole Pánovom tak bolo veľmi požehnanou chvíľou pre všetkých zúčastnených. Vážnosť atmosféry slávnosti podčiarkla aj prítomnosť predsedníctva Gemerského seniorátu. Brat farár a administrátor seniora Jerguš Olejár poslúžil kázňou slova Božieho i spevom v rámci liturgie. Sestra zborová kaplánka Zuzana Poláková odovzdala jubilantom pri oltári konfirmačné rozpomienky a po recitácii básne L. Fričovského, povzbudila prítomných aj krátkym príhovorom k Večeri Pánovej. Za konfirmandov vystúpili s poďakovaním a modlitbou sestry Božena Čapová a Alica Simonová. Pekné slová na adresu konfirmandov, ktoré sa prítomným jubilantom vryli hlboko do sŕdc, zazneli aj z úst zborovej dozorkyne Marty Lajčákovej a seniorálneho dozorcu Jána Štefana.

Záver slávnostného programu sa už niesol v družnej atmosfére slávnostného obedu v sále kultúrneho domu. Aj napriek tomu, že príprava takéhoto stretnutia stojí každý rok nemalé úsilie, i tento rok sme mohli napokon s vďakou vyznať, že Pán Boh prípravu i celé stretnutie mimoriadne požehnal.

ThDr. Zuzana Poláková
zborová kaplánka ECAV Rožňavské Bystré

5.6.2016 – Zlatá a diamantová konfirmácia
28.5. – 29.5. 2016 – Skúška konfirmandov a slávnosť konfirmácie