SEŽ

21. 5. 2017 – Seniorátne stretnutie žien – hosť: Mgr. Anna Polcková

Nedeľné popoludnie – dňa 21.5.2017 – bolo na Gemeri venované seniorátnemu stretnutiu evanjelických žien. V sále Kultúrneho domu v Rožňavskom Bystrom prítomných najskôr pozdravila a v krátkosti priblížila aj históriu obce jej starostka Želmíra Gonosová. Moderátorskými vstupmi, celé podujatie nesúce sa v duchu blížiaceho sa 500. výročia reformácie, sprevádzala zborová kaplánka Zuzana Poláková. Vzácnym hosťom podujatia bola velebná sestra farárka Anna Polcková z CZ Bratislava – Staré Mesto, ktorá si pre ženy z Gemerského seniorátu pripravila podnetnú prednášku o Kataríne von Bora, o jej živote – jeho radostiach i strastiach, pod názvom „Luther“ a „Lutherka“. Sestra farárka vo svojej prednáške oboznámila domácich viery i hostí s poznatkami, ktoré, verím, prispeli k celkovému obohateniu všetkých zúčastnených.
Pekným doplnením programu boli piesne v podaní sestier Kataríny a Zuzany Birkových z filiálky Rakovnica a folklórneho súboru „Bystränky“. Srdečné poďakovanie za umelecký zážitok patrí aj Miroslave Mackovej, ktorá predniesla báseň Milana Rúfusa – Čas voľby. Oficiálnu časť programu ukončil záverečnou modlitbou a udelením požehnania administrátor konseniora Radovan Gdovin z CZ Dobšiná. Všetci účastníci odchádzali zo stretnutia aj s drobným darčekom, v podobe záložky do Biblie, ktorá im bude pripomínať toto krásne podujatie.
Veríme, že podobné stretnutia budeme mať možnosť zažiť v Rožňavskom Bystrom aj v budúcnosti.

Zuzana Poláková – zborová kaplánka CZ ECAV Rožňavské Bystré

10. 3. 2017 – „Tvorivé dielne“ – hosť: Elena Takáčová
Plagát - Tvorivé dielne
18. 10. 2016 – Prednáška: Utrpenie – rúca alebo buduje môj život? „Kde vziať silu, aby som vytrval?“ – Mgr. Soňa Pichnarčíková (námestná farárka CZ Malá Čalomija)
12. 3. 2016 – Prednáška: Žime s otvoreným srdcom pre druhýchMgr. Katarína Šoltésová, PhD. – pracovníčka evanjelickej diakonie na Slovensku

Žime s otvoreným srdcom pre druhých

„Život je kúsok času, ktorý bol daný našej slobode, aby sme sa naučili milovať, a tak sa pripravili na stretnutie s Večnou láskou.“ Abbé Pierre

 V dňoch 10. – 12. marca 2016 sa v troch cirkevných zboroch Gemerského seniorátu konala prednáška z oblasti zborovej diakonie pod názvom: „Žime s otvoreným srdcom pre druhých“. Prednášajúca Mgr. Katarína Šoltésová, PhD., pracovníčka ústredia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku v nej predstavila programovú činnosť a posolstvo Evanjelickej diakonie a zdôraznila potrebu nezištnej lásky v službe blížnym. Cieľom prednášky bolo zároveň podnietiť ďalší rozvoj diakonickej práce v navštívených zboroch.

V cirkevných zboroch Slavošovce, Rožňava a Rožňavské Bystré sa tak účastníci prednášky mali možnosť oboznámiť s mnohorakými oblasťami služby, tak ako je rozbehnutá a funguje v jednotlivých evanjelických cirkevných zboroch na našom území a načerpať tak inšpiráciu a nové podnety pre ďalšiu prácu v zbore.  V diskusiách sa okrem kladených otázok, rozhodli niektorí bratia a sestry podeliť aj o vlastné životné skúsenosti a zážitky zo služby, ktoré prispeli k celkovému obohateniu všetkých zúčastnených.

Predsedníctva jednotlivých cirkevných zborov chcú aj touto cestou ešte raz vyjadriť svoje srdečné poďakovanie prednášajúcej a popriať jej, ako aj Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku, ktorá si v tomto roku pripomína 25. výročie svojho zriadenia, veľa Božieho požehnania do ďalšej práce na vinici Pánovej.

                                                                                            Mgr. Zuzana Poláková, seniorálna kaplánka GES

Plagát - Žime s otvoreným srdcom pre druhých
17. 10. 2015 – Prednáška: SLOVAK ZION SYNOD (a predstavenie programu Clinical pastoral training) – Mgr. Lidia Zloh – absolventka EBF UK