Aktivity pre deti

9. 7. 2016 – Pozvánka na Denný biblický tábor pre deti a dorast
Prihláška na tábor (na stiahnutie)

Pozvánka na tábor

9. 4. 2016 – Akcia ECAV mládeže: Stretnutie so Vzkrieseným – Slavošovce

Plagát na stretnutie ECAV mládeže

21. 11. 2015 – Plagát na filmové popoludnie

Plagát na filmové popoludnie

20. 9. 2015 – Opekačka

Opekačka

6. 9. 2015 – Plagát – Požehnanie detí

Plagát - Požehnanie detí