Biblické hodiny

Rakovnica: - streda: 15:00 hod.
Rožňavské Bystré: - štvrtok: 17:00 hod.
biblia