Detská besiedka

usmievajuce-sa-deti
Detská besiedka:
nedeľa: – 14:00 hod. – zborová miestnosť fary

29.8.2017 – Začiatok detskej besiedky v šk. r. 2017/2018

Viac informácií sa dozviete po rozkliknutí plagátu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25.6.2016 – Záverečná besiedka v šk.r. 2016/2017
25. 9. 2016 – Výtvory detí k Poďakovaniu za úrody zeme
18. 9. 2016 – Prvé stretnutie po prázdninách
6. 9. 2016 – Detská besiedka začíname !!!
Detská Besiedka
8. 5. 2016 – Vystúpenie ku Dňu matiek

Na fotke sú zachytené 4 zo 6 detí po vystúpení v kostole, ktorým potešili prítomné mamy a staré mamy.

Vystúpenie ku Dňu matiek

17. 4. 2016 – Výroba pozdravov ku “Dňu matiek”
20. 3. 2016 – Zdobenie kraslíc
24. 12. 2015 – Program detí na Štedrý večer

Program detí na Štedrý večer