HISTÓRIA

historicka-fotka-kostolovPočiatky cirkevného zboru v Rožňavskom Bystrom sa datujú už do obdobia 16. storočia. Z roku 1807 pochádza zmienka o rozhodnutí evanjelikov z Bystrého a Rakovnice osamostatniť sa od cirkevného zboru Štítnik, ku ktorému dlhé roky prináležali ako fílie, a vytvoriť jeden spoločný cirkevný zbor. K tomuto zámeru získali povolenie od Štítnika, dňa 12. júla 1807. K myšlienke osamostatnenia sa kladne vyjadrilo, na svojom zasadnutí 16. júla 1807, i Všeobecné zhromaždenie Bratstva gemerského (v dnešnom ponímaní seniorálny konvent). Podmienkou, ale bolo, že novozvolení farári cirkevného zboru budú rešpektovať zákony a poriadok Bratstva. Zvolenie k realizácii svojho zámeru, napokon 7. septembra 1807, získali evanjelici z Bystrého a Rakovnice aj od samotnej stolice na zhromaždení v Rimavskej Sobote.
Počet duší v oboch dedinách dosahoval v danom období úctyhodné číslo 735. Zároveň sa v oboch dedinách v tej dobe nachádzal chrám a fungujúca škola. Novovzniknutý evanjelický cirkevný zbor Bystransko-Rekenský bol súčasťou Potiskej superintendencie.

Farári Bystransko-Rekenského ev. a. v. zboru od r. 1807:

Michal HankóczyIX. 1807 - 24. VII. 1809
Martin LovčániX. 1809 - 5. II. 1810
Štefan Širo
(Za jeho pôsobenia bola postavená fara r. 1810 a kostol 1843-1844)
IV. 1810 - 17. XII. 1846
Ludevít Teichengräber5. IX. 1847 - III. 1855
Pavel Emanuel Dobšinský
(Za jeho čias r. 1858 sa začala stavať nová škola)
VI. 1855 - 1859
Martin Belicza
(Za jeho čias pokračovala stavba školy)
2. IV. 1859 - 3. X. 1860
Jozef Ránto
(Za jeho pôsobenia bola dokončená stavba školy r. 1861)
XII. 1860 - X. 1887
Gustáv Turcsányi30. X. 1887 - 1916
János Szolkovy1916 - 1935
Belo Mihalides1. VII. 1936 - III. 1939
Štefan ŠimkoIV. 1939 - 8. XII. 1942
Štefan Mosný
(V čase II. svet. vojny pomáhal partizánom ukrytým v baniach)
1. IV. 1943 - 1945
Belo Mihalides1945 - 1974
Slavomír Gallo, Mgr.1975 - 1989
Ľubica Sobanská, Mgr.4. II. 1989 - VIII.1990
Daniela Kissová, Mgr.1. VIII. 1990 - 31.VII.2009
Ján Gallo, Mgr.15. VIII.2009 - 31. X. 2012
Peter Székely, Mgr.1. XII. 2012 - 12. VIII. 2015
Zuzana Poláková, ThDr.23. VIII. 2015 -