Rakovnica

Chrám Boží v Rakovnici

Na mieste, kde v súčasnosti stojí chrám Boží, stála kedysi škola. K nej si rakovnickí evanjelici v roku 1780 pristavali modlitebňu. Oltár z roku 1801 zdobili sochy Petra a Pavla. Kazateľnicu nechali do modlitebne zhotoviť miestni baníci. Vedľa modlitebne bola vybudovaná malá zvonica s 2 zvonmi. V roku 1816 nechali cirkevníci zrekonštruovať drevenú krstiteľnicu a v roku 1822 nainštalovať nový organ.

Pre evanjelikov z Rakovnice bol, ale určite najpamätnejší rok 1836 a ďalšie 3 roky po ňom. V tom čase sa totiž rozhodli na mieste modlitebne vybudovať nový, väčší chrám už aj s vežou. Stavbu chrámu ukončili v roku 1838. S jeho výstavbou je neodmysliteľne späté meno kurátora Jána Kožára. Jeho neúnavnej snahe a vytrvalosti vďačia obyvatelia Rakovnice za zdarné dokončenie stavby. Aj preto nechali z vďaky nad vchod kostola zvečniť písmená „K-J-K“ (kurátor Ján Kožár). Posviacka kostola sa konala dňa 19. augusta 1838 – v X. nedeľu po Svätej Trojici.