Rožňavské Bystré

Chrám Boží v Rožňavskom Bystrom

Na mieste, kde je vybudovaný terajší kostol, stál kedysi podľa zmienok chrám Boží postavený v gotickom slohu. Bol, ale o čosi menší ako ten dnešný a bez veže. Kostol meral podľa záznamov niečo vyše 7 siah na dĺžku a 3 na šírku. Drevený oltár, pochádzajúci z roku 1774, bol na spôsob husitského chrámu postavený smerom k východu. V roku 1794 pristavili Bystrania ku starému kostolu terajšiu gotickú vežu, do ktorej boli umiestnené 2 zvony, z ktorých jeden niesol latinský nápis: „Ku sláve sv. Michala archanjela daroval pre cirkev Sebaspatakiensi Stephanus Novaky 1734.“ V roku 1820 nechali obyvatelia Bystrého zhotoviť do kostola krstiteľnicu z dreva a o päť rokov neskôr posvätili v chráme i nový organ.

Postupom času, ale Bystré začalo pociťovať potrebu vybudovania nového chrámu. Ten starý bol už podľa ich vlastných slov „tesný, nevidný“. Preto sa na jar 1843 rozhodli starý chrám zbúrať a na jeho mieste vystavať nový a väčší. Z jeho kameňov boli postavené základy terajšieho kostola, ktorý bol po dokončení slávnostne posvätený dňa 12. októbra 1844.