SEŽ

11. 2. 2019 – Pozývame na ďalšiu zo série prednášok
30. 12. 2017 – Premietanie filmu “Predtým ako som Ťa spoznala

On je naším Kráľom a my jeho princeznami, ktorým hovorí krásne slová: „ja som ti prišiel slúžiť. Aj keď necítiš, že by si Ťa druhí cenili, chcem Ti pripomenúť, že ja, Tvoj Kráľ, som Ti prišiel slúžiť. Nielenže som Ťa stvoril, ja tiež udržiavam Tvoj život, utešujem Tvojho ducha a poskytujem Ti, čo potrebuješ. Si taká cenná, že som za Teba zaplatil na kríži tú najvyššiu cenu, aby som Ťa vykúpil, dieťa moje. Ja dokážem vziať každé zlyhanie alebo chybu, ktoré si urobila, a zázračne si ich použiť na moju slávu. Som trpezlivý, milosrdný a láskavý – ja som Láska. Teraz, keď vieš, že som Ti odpustil hriechy, žiadam Ťa, aby si sa odvrátila od toho, kým si bola a stala sa takou, akou som Ťa povolal byť. Dovoľ mi pomôcť Ti. Ja som Tvoj Pán, ktorý Ťa miluje za každých okolností.“

21. 5. 2017 – Seniorátne stretnutie žien – hosť: Mgr. Anna Polcková

Nedeľné popoludnie – dňa 21.5.2017 – bolo na Gemeri venované seniorátnemu stretnutiu evanjelických žien. V sále Kultúrneho domu v Rožňavskom Bystrom prítomných najskôr pozdravila a v krátkosti priblížila aj históriu obce jej starostka Želmíra Gonosová. Moderátorskými vstupmi, celé podujatie nesúce sa v duchu blížiaceho sa 500. výročia reformácie, sprevádzala zborová kaplánka Zuzana Poláková. Vzácnym hosťom podujatia bola velebná sestra farárka Anna Polcková z CZ Bratislava – Staré Mesto, ktorá si pre ženy z Gemerského seniorátu pripravila podnetnú prednášku o Kataríne von Bora, o jej živote – jeho radostiach i strastiach, pod názvom „Luther“ a „Lutherka“. Sestra farárka vo svojej prednáške oboznámila domácich viery i hostí s poznatkami, ktoré, verím, prispeli k celkovému obohateniu všetkých zúčastnených.
Pekným doplnením programu boli piesne v podaní sestier Kataríny a Zuzany Birkových z filiálky Rakovnica a folklórneho súboru „Bystränky“. Srdečné poďakovanie za umelecký zážitok patrí aj Miroslave Mackovej, ktorá predniesla báseň Milana Rúfusa – Čas voľby. Oficiálnu časť programu ukončil záverečnou modlitbou a udelením požehnania administrátor konseniora Radovan Gdovin z CZ Dobšiná. Všetci účastníci odchádzali zo stretnutia aj s drobným darčekom, v podobe záložky do Biblie, ktorá im bude pripomínať toto krásne podujatie.
Veríme, že podobné stretnutia budeme mať možnosť zažiť v Rožňavskom Bystrom aj v budúcnosti.

Zuzana Poláková – zborová kaplánka CZ ECAV Rožňavské Bystré

10. 3. 2017 – “Tvorivé dielne” – hosť: Elena Takáčová
Plagát - Tvorivé dielne
18. 10. 2016 – Prednáška: Utrpenie – rúca alebo buduje môj život? “Kde vziať silu, aby som vytrval?” – Mgr. Soňa Pichnarčíková (námestná farárka CZ Malá Čalomija)
12. 3. 2016 – Prednáška: Žime s otvoreným srdcom pre druhýchMgr. Katarína Šoltésová, PhD. – pracovníčka evanjelickej diakonie na Slovensku

Žime s otvoreným srdcom pre druhých

„Život je kúsok času, ktorý bol daný našej slobode, aby sme sa naučili milovať, a tak sa pripravili na stretnutie s Večnou láskou.“ Abbé Pierre

 V dňoch 10. – 12. marca 2016 sa v troch cirkevných zboroch Gemerského seniorátu konala prednáška z oblasti zborovej diakonie pod názvom: „Žime s otvoreným srdcom pre druhých“. Prednášajúca Mgr. Katarína Šoltésová, PhD., pracovníčka ústredia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku v nej predstavila programovú činnosť a posolstvo Evanjelickej diakonie a zdôraznila potrebu nezištnej lásky v službe blížnym. Cieľom prednášky bolo zároveň podnietiť ďalší rozvoj diakonickej práce v navštívených zboroch.

V cirkevných zboroch Slavošovce, Rožňava a Rožňavské Bystré sa tak účastníci prednášky mali možnosť oboznámiť s mnohorakými oblasťami služby, tak ako je rozbehnutá a funguje v jednotlivých evanjelických cirkevných zboroch na našom území a načerpať tak inšpiráciu a nové podnety pre ďalšiu prácu v zbore.  V diskusiách sa okrem kladených otázok, rozhodli niektorí bratia a sestry podeliť aj o vlastné životné skúsenosti a zážitky zo služby, ktoré prispeli k celkovému obohateniu všetkých zúčastnených.

Predsedníctva jednotlivých cirkevných zborov chcú aj touto cestou ešte raz vyjadriť svoje srdečné poďakovanie prednášajúcej a popriať jej, ako aj Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku, ktorá si v tomto roku pripomína 25. výročie svojho zriadenia, veľa Božieho požehnania do ďalšej práce na vinici Pánovej.

                                                                                            Mgr. Zuzana Poláková, seniorálna kaplánka GES

Plagát - Žime s otvoreným srdcom pre druhých
17. 10. 2015 – Prednáška: SLOVAK ZION SYNOD (a predstavenie programu Clinical pastoral training) – Mgr. Lidia Zloh – absolventka EBF UK